Конфедерация на независимите синдикати в България - https://knsb-bg.org

Министерство на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/