В динамично променящата се икономическа среда, повлияна от сложната международна обстановка и последиците от пандемията с Covid 19, информацията за променящия се пазар на труда придобива допълнителна важност. Източниците на достоверна и навременна информация в сферата на пазара на труда, политиките за развитие на пазара на труда, политиките за развитие на човешките ресурси, които пряко касаят работодателите и заетите лица са Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, както и всяка информация, която КРИБ публикува на офциалния си уеб сайт. На посочените по-долу линкове може да се получи актуална информация в цитираните области, от която да се ползват заетите лица, които са една от основните целеви групи на програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027“ https://esf.bg, както и работодатели, неправителствени организации, общини и други потенциални бенефициенти на политики и финансови средства:

ПАЗАР НА ТРУДАПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОРАБОТНО ВРЕМЕОТПУСКИОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДАОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕУСЛОВИЯ НА ТРУДИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДАПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТОБУЧЕНИЯРАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯСИНЯ КАРТА НА ЕССЕЗОННА ЗАЕТОСТ

РАБОТА В ЧУЖБИНА

https://eures.bg/index.php?lang=bghttps://www.mlsp.government.bg/sotsialni-prava-v-eshttps://www.mlsp.government.bg/sluzhbi-po-trudovi-i-sotsialni-vprosihttps://www.mlsp.government.bg/dogovori-za-sotsialna-sigurnosthttps://www.mlsp.government.bg/spogodbi-za-zaetosthttps://www.az.government.bg/pages/spogodbi-i-sporazumeniya